ДАНЪЧНО ПРАВО

Представителство по данъчни ревизии, обжалване на ревизионен акт пред НАП и съд...

Адвокати

С най-високи умения и опит над 25 години.

Спечелени дела

За много кратък период от време.

Съдебно представителство

На най-професионално ниво.

Нашият опит, с която можем да ви помогнем

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Защита по данъчна ревизия пред НАП и ОДОП

Предлагаме цялостна защита, при възлагане на данъчна ревизия. Възстановяване на ДДС, възражения срещу ревизионен доклад. Жалба срещу ревизионен акт...

Обжалване на ревизионен акт пред съд

Обжалването на ревизионните актове задължително преминава, като първа фаза по административен ред. След това ако жалбата не е уважена, то имате право да обжалвате акта по съдебен ред, пред административен съд...

Публични изпълнителни действия

Публичните изпълнителни действия са предварителни и постоянни. Предварително публичния изпълнител може да наложи запори и възбрани, още със започване на ревизия...

25

Години опит

Ние сме до Вас в най-трудните моменти!

Винаги се борим за вашите интереси, за да спечелите делото.

Ние от Адвокатска кантора „Цветков & с-ие“ сме лидери в защитата на търговски дружества, от НАП и НОИ, като се стремим, в най-кратък срок, да постигнем най-високи резултати. Нашият опит в данъчно-правната сфера и екип от адвокати, с най-високи умения, ни дава възможност да предвидим всички възможни проблеми, и да намерим най-правилното им разрешаване.  Нашият екип, е съдействал за отмяната на хиляди ревизионни актове на НАП, като изготвените от нас жалби, достигат до стотици страници, в зависимост от конкретния казус.

Ние от Адвокатска кантора „Цветков & с-ие“ сме екип от адвокати, юристи, икономисти и финансисти, с най-голям опит в правната материя и по-конкретно данъчната такава.

ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

Ние сме адвокати на най-високо ниво!

Ние имаме опит и предоставяме Правни решения

Ние притежаваме огромен опит, по всяка една материя, нашите адвокати, юристи, икономисти и финансисти ще се справят с всеки проблем. Ще защитим Вашите права!

100

Решени съдебни дела

100

Научни публикации и съвети

100

Клиенти

1

Адвокати на разположения

Нашия 24/7 Денонощен спешен телефон

ТЕЛ: 0899912539

Запознайте се с част от нашия екип

Най-успешните експерти на Адвокатска кантора "Цветков & с-ие"

Адвокат

Притежава задълбочени познания в наказателното материално и процесуално право. Специалист по данъчно право. Застрахователно право.

Адвокат

Завидни познания по международно частно право, застрахователно и банково право.  Данъчно право. Несъстоятелност.

Адвокат

Познания в гражданското право и процес, облигационно, търговско и вещно право. Събиране на вземания.

Адвокат

Много големи практически познания по наказателно право и процес. Реабилитация.

Нашите адвокти ще Ви помогнат...

Обжалване на ревизионен акт

01.

Свържете се с нас! Ние ще поемем защитата ви

Регистрирайте казуса си (напълно безплатно) или директно се свържете с нас на  телефон: +359 899 912539 

02.

Ние ще прегледаме документите и ще изготвим жалбата вместо вас

Нашите адвокати ще преглеат всички документи задълбочено и ще изготвят жалбата вместо вас. 

03.

Юе ви представляваме пред съда

Обжалването преминава в три фази. Първо по административен ред, след това по съдебен ред, а накрая пред ВКС. След спечелване на делото имате право на обезщетение по ЗОДОВ и възстановяване на разноските по всички дела, вкл. по административен ред.

Менението на нашите клиенти...

Какво казват клиентите ни за нас?

Много съм доволен! Бързина и коректност. Ревизията приключи още с обжалването по административен ред пред НАП.

4.5/5

Борис Савов

Клиент

Удивителна работа на екипа на адв. Иван Цветков. Отмениха ревизионен акт за 353 032,00 лв.

Благодаря Ви!

4.5/5

Стефан Домелев

Корпоративен клиент

Свържете се с нас..

Изпратете ни съобщение

Ние ще ви отговорим при първа възможност. Моля опишете детайлно вашият казус, като оставите телефон за контакт. 

    Благодарим за доверието на:

    Тел: 0899912539