Подробности за казуса

„Нека да разгледаме подробностите за нашите успешни случаи“

Адвокатска кантора Цветков & с-ие защити потребители на А1 и Техномаркет и осъди на две инстанции дружествата

КАЗУС:

През 2017 година наша клиентка си закупи телевизор с ЛЕД технология, от магазин Техномарке. Няколко дни след покупката е проявил дефект, изразяващ се в частична картина и наличие на цветни петна и вертикални линии по екрана. Клиентката подала своята рекламация, но получила отказ от гаранционно обслужване, а като причина било посочено, че тя сама счупила своя телевизор и магазинът не носи отговорност.

Решение: От събраните и анализирани доказателства се установява, че закупеният телевизор е с ЛЕД технология, а двата сервиза извършили диагностика за състоянието на уреда, констатират, че „е счупен ЛСД панелът в следствие на удар“. Оставям сами да прецените как се прави диагностика на закупените от вас уреди, щом техниците от сервиза за гаранционно обслужване не правят разлика между ЛЕД и ЛСД технология. Експерът по делото установява, че не се наблюдават никакви следи от механично въздействие- счупване, одраскване, осукване, ожулване, вдлъбване, притискане, удар, изгаряне, и др. Не са открити видими следи от тези описани в Протокола за отказ от гаранционно обслужване. Рекламацията е оказаната от търговеца. След отказа образувахме гражданско дело в районен съд, като първата инстанция осъди трговеца, да заплати продажната цена на стоката, в едно с лихвите от момента на закупуването му и разноски по делото, включващи държавна такса и заплатено адвокатско възнаграждение. Търговеца обжалва решението и беше постановено въззивно решение, с което окръжен съд потвърди първоинстанционното. Бяга присъдени, на нашия клиент допълнителни разноски за адвокатско възнаграждение за втората инстанция.

Тук може да се запознаете с цялото решение по казуса – Решение № 180218 от 30.07.2019 по гр.дело № 6572 по описа за 2018 год., на СРС – ВЛЯЗЛО В СИЛА

  • Доверете се на адвокати с опит в отношения свързани със защита на потребителя
  • В законодателството, свързано със защита на потребиотеля има множество решения и прсктики на Съда на Европейския съюз
  • Адвокат Иван Митев Цветков е награден, за особен принос в защитата на потребителите
  • Приоритет за над е спорът да приключи възможно най-бързо, а Вие да получите продажната цена на дефектната стока или неипълнената услуга
  • Получавате обратно всички дадени разноски за адвокат и такси.
Тел: 0899912539