Казуси от практиката

„Нека да разгледаме нашите успешни случаи“

Нашите казуси от практиката

Много спечелени дела, които ни карат да се отличаваме

Семейно право

Разрешили сме множество семейни казуси и сме осигурили спокойствие на децата и техните родители.

Застрахователна защита

Помогнахме на стотици пострадали да получат справедливо обезщетение от застраховател

Наказателно право

Защита по досъдебни и съдебни произодств по тежки престъпления.

Нашите експертни области

Много области, в които сме експерти

Бизнес право

Имаме експертен опит, по търговски дела. Несъстоятелност и търговски сделки

Наказателно право

Защита на обвиняем и постардал. Съдебно представителство. Реабилитация и предсрочно освобождаване

Данъчно право

Обжалване на ревизионни актове на НАП. Обжалване на наказателни постановления и актове на администрацията

Тел: 0899912539