Business Law

Допустимост: кой може да получи финансиране по евро програми?

Адвокатска кантора Цветков & с-ие е специализирана по европейско право, съдействие при анализ на евро програми и финансирания. Адвокат.

Тел: 0899912539