Адвокат Иван Цветков получи благодарствено писмо от наказателен съд

Благодарствено писмо от наказателен съд за Адвокат Иван Митев Цветков

Адвокат Иван Цветков получи Благодарствено писмо от Районен съд – Благоевград, Наказателно отделение, I наказателен състав.

Тел: 0899912539