Партида на адвокат
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Име 
Иван Митев Цветков

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер 
1700748610

БУЛСТАТ
 180263480


КОНТАКТИ

Адвокатска колегия 
София

Адрес на адвокатска кантора 
България, обл. София, общ. Столична, гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.142А, ет. 11, ап. 49

Телефон 

(088) 7475270

E-mail 

ivan.mitev.tsvetkov@gmail.com
 

Интернет страница 

www.tsvetkov.bg


ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОЛЕГИЯТА 

Основание за първоначално вписване

Решение на АС №8 01

Дата на първоначално вписване

Няма данни

Дата на издаване на идентификационна карта 
Няма данни

Номер на идентификационна карта 
Няма данни


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Езици 
Български, Английски, Руски и Испански

Области на правото 
Наказателно право, Застрахователно и банково право, Търговско право

Правни организации, в които членува 
Няма данни

Образвание 
Първо висше обазование – специалност „Право“                                        Второ висше образование – специалност „Икономика на търговията“

Професионален опит 
Няма данни


 
Тел: 0899912539