АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Обжалване на наказателни постановления, ревизионни актове, актове на НОИ, НАП, КЗП, КЗК, КЗЛД, индивидуални и общи административни актове...

Адвокати

С високи умения и опит над 25 години.

Спечелени дела

За оптимален период от време.

Съдебно представителство

На професионално ниво.

Нашият опит, с която можем да ви помогнем

Ние сме тук, за да Ви помогнем:

АУАН и НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пътна полиция често съставят незаконосъобразни актове, които са в нарушение на процесуалното право по издаването им. Адвокатите от Адвокатска кантора "Цветков & с-ие"' са отменили множество наказателни постано...

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ

Успешно сме защитили хиляди търговски дружества, във вр. с данъчни ревизии. Възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актоев. Представителство пред Административен съд и Върховен административен съд...

ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

Полицейските органи могат да задържат лица за не повече от 24 часа. Това право обаче е твърде тясно по съдържание, за разлика от практическото му прилагане от органите на МВР, които считат, че имат право да задържат граждани...

ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Кандидатът трябва лично да подаде молба за придобиване на гражданство до министъра на правосъдието на гишето в дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителств...

ИЗДАВАНЕ НА ЗАГУБЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА И ДР. ДОКУМЕНТИ

Ако сте загубили ценен за Вас документ, то ние може да извадим оригинал и/или препис на същия за много кртък период от време.

МЕЖДУНАРОДНО БЕЖАСКО ПРАВО

Международното бежанско право има за цел да защити хората, които търсят убежище от преследване, както и онези, които вече са с признат бежански статут. То включва редица международни и регионални правни инструменти както и..

Ние сме адвокати на високо ниво!

Ние имаме опит и предоставяме Правни решения

Ние притежаваме опит, по всяка една материя, нашите адвокати, юристи, икономисти и финансисти ще се справят с всеки проблем. Ще защитим Вашите права!

100

Решени съдебни дела

100

Научни публикации и съвети

100

Клиенти

1

Адвокати на разположения

Нашия 24/7 Денонощен спешен телефон

ТЕЛ: 0899912539

Ние сме най-добрите адвокати в данъчно-правната материя...

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ НА НАП

01.

Получили сте е-майл, в който е приложен Ревизионен акт

Почти винаги НАП връчва издадените ревизионни актове по емайл. Важно е да знаете, че ако отворите файлът, то висе задействате броенето на срок за обжалване и незабавно следва да се свържете с нас.

02.

Обжалване на Ревизионен акт

Ревизионният акт е плод на преди това издаден Ревизионен доклад. При обжалване на Ревизионния акт следва да се съобрасят мотивите в Ревизионния доклад, който е издаден от НАП.

03.

Свържете се с нас! Ние ще поемем защитата ви

Регистрирайте запитването си (напълно безплатно) или директно се свържете с нас на:

 телефон:  +359 899 912539 

Ангажираме се с казуси, в цяла България

Свържете се с нас..

Изпратете ни съобщение

Ние ще ви отговорим при първа възможност. Моля опишете детайлно вашият казус, като оставите телефон за контакт. 

  Менението на нашите клиенти...

  Какво казват клиентите ни за нас?

  Кантората на адвокат Цветков и финансистите успя да отмени издаден ревизионен акт на дружеството ми, който беше на стойност 2 384 570,34 лв. 

  Сърдечни благодарности! Вие спасихте бизнеса ми.

  4.5/5

  К. Амит

  Клиент

  НОИ отазваше да изплати болничен на 13 бр. служители от дружеството ми. Адвокатите  успяха да направят така, че служителите, след един месец, си получиха всяка една стотинка.

  4.5/5

  С. Малеева

  Клиент

  Тел: 0899912539