Практически области

„Правни експертизи във всеки раздел на правото“

Нашият опит, с която можем да Ви помогнем

Сфери на компетентност

Наказателно право

Призовани сте за разпит от полиция или Ви е повдигнато обвинение, то Вие се нуждаете от адвокат, с практически познания по наказателно право. Ако сте задържан под стража или сте изправен пред съд, задължително трябва да

Медицинско право Обезщетение при ПТП
Смърт при ПТП

Ние имаме опит в реализирането на отговорност на причинителите на пътия инцидент, в който сте участвали. Ако сте пострадали следв

Търговско и Данъчно право

Предоставяме квалифицирана правна помощ ако бизнеса ви е пострадал от държавната администрация, нелоялен търговец или физическо лице. Обжалване на ревизионен и административен акт

Домашно насилие
Развод
Делба

Имаме опит в семейно-правната материя, което ни помага да се справим както с прояви на домашно насилие, така и с последващ развод, по взаимно съгласие или по исков ред. Защита в производство по делба, на...

Сделки с имоти
Вреди от строители и проектанти

Представителство при сделки с имоти, сделки с търговски предприятия. Притежаваме опит в реализиране на отговорност на строители и проектанти, при некачествено строителство или..

Търговски регистрации и Договори

Кантората предлага регистрация на всички видове търговски дружества и учредяване на дружества с нестопанска цел. Предлагаме промяна в обстоятелствата на търговското дружество, залог...

Добър адвокат в град София

Ангажирани да защитават, с опит и професионализъм

Адвоктаките на канторта ще ви помомогнат. Ние сме специалисти във есеки раздел на правото и имаме над 25 години опит. 

Експертни адвокати

Нашите адвокати са експерти в съответната област на правото. Имаме 12 адвокати на ваше разположение.

Опит над 25 години

Имаме опит над 25 години, във всички области на правната наука

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин

Абонирайте се за да получавате всеки месец правен бюлетин.

Благодарим за регистрацията!

Processing...

Тел: 0899912539