Подробности за адвокатите

„Професионалисти и отдадени да ви помогнат да спечелите“

За мен

Aдвокат Иван Цветков е вписан в Софийска Адвокатска Колегия.  Адвокат Цветков има над 10 години юридически стаж, като е практукувал както в големи международни компанни, така и в държавни институции и министерства. 

Email: office@tsvetkov.bg

Phone: +359 89 9912539

Опит

Адвокат Иван Цветков има практически опит по наказателни, данъчни, административно-наказателни и търговски дела, като се отличава със задълбочени познания и практика по застрахователни дела. Притежава практически опит по застраховки ,,Гражданска отговорност“ на водачите на МПС, застраховки тип ,,Каско“, застарховка „Кредитна защита“, застраховка ,,Имущество“, застраховки ,Живот“, ,,Трудова злополука“, ,,Карго“,  ,,Помощ при пътуване“, ,,Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, ,,Професионална отговорност на ЧСИ“, ,,Професионална отговорност на Нотариуса“ и др. От пледоариите на адв. Цветков и събирането на свидетели и показания са се ползвали както хора с мащабен бизнес, така и държавни лица от най-висок ранг. Адвокат Иван Цветков защитава както обвинени в престъпления лица, така и пострадали от противоправните и укорими престъпни деяния. Един от най-добрите защитници, както в България , така и в чужбина, като е спечеил десетки дела пред Европейския съд по правата на човека, в Страсбург, Франция.

Разрешени казуси
95%
Юридически партньори из цяла България
85%
Доволни клиенти
90%
Тел: 0899912539