Наказателно право

5 години затвор за убийство придружено с грабеж – дело на кантората

Окръжен съд – Бургас постанови своята присъда, като взе в предвид, смекчаващи отговорността обстоятелства изложени

Благодарствено писмо от наказателен съд за Адвокат Иван Митев Цветков

Адвокат Иван Цветков получи Благодарствено писмо от Районен съд – Благоевград, Наказателно отделение, I наказателен състав.

Тел: 0899912539