Civil Law

Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест

Адвокатска кантора Цветков & с-ие е специализирана по наказателно и трудово право. Ангажираме се с търговски, семейни и наследствени дела. .

Тел: 0899912539