Досъдебно производство – Добър адвокат София

Свидетел:

При получаване на призовка да явите в като свидетел, по досъдебно производство, на основание чл. 120 от НПК, Вие не може да откажете да се явите, а ако не се явите на посочения ден и час, ще ви бъде наложена глоба и едновременно с това ще бъдете доведен принудително за разпит от полицейските органи или следователят.

Единствената възможност да не се явите е ако представите уважителни причини. Такава причина може да бъде болест или отсъствие от страната, като последното трябва да педхожда призовката или да е организирано преди връчването и.

Вашите права, като свидетел:

Имате право да се явите на разпита с наказателен адвокат, като по време на разпита може да се консултирате с адвокат. Може да не отговаряте на въпроси, с отговорите на които бихте се уличили в престъпление или бихте уличили в престъпление Ваш роднина или лице, с което се намирате във фактическо съжителство. В повечето случаи разследващит органи ви казват, че нямате нужда от адвокат и „това е просто рутинна процедура“, но това не е така. Упражняването на право да упълномощите и да се явите с адвокат, при разпита е много важно, защото доста често се случва, да се явите като свидетел, но след казаното от вас, автоматично да ви бъде повдигнато обвинение и да бъдете задържани с мярка за неотклонение. Не може да Ви бъде отказано от разследващите органи, да имате адвокат, с аргумент, че адвокатите „само усложняват процеса“ или защото „ако имаш адвокат значи си виновен и криеш нещо“. Това не е във Ваш интерес!

Следва да занете, че в случай че сте съпруг или роднина на лицето, срещу което се води разследването, или живеете в условия на фактическо съпружество с него, както и въпреки че не сте привлечен като обвиняем, разследването се води срещу Вас, имате право да откажете да давате каквито и да е показания. Ако предоставите каквато и да е информация, без да сте се консултирали с опитен наказателен адвокат, може да бъде фатална грешка, която трудно ще бъде поправена.

По време на даване на свидетелските показания имате право да си служите с бележки, цифри и дати.

При явяването като свидетел, Вие имате право да получите възнаграждение за изгубения работен ден, както и да Ви бъдат заплатени всички разноски, които сте направили във връзка с явяването Ви като свидетел. Трябва да запазите всички докупени за плащабе, във вр. с доказването на размера на разноските.

Обвиняем:

При получаване на призовка, в която е посочено, че сте призован да се явите като обвиняем, предлагаме процесуално представителство в досъдебно производство, като в някой случаи сте задължен да упълномощите адвокат или разследващия орган ви назначава служебен защитник. Разноските за служебен защитник са за ваша сметка ако загубите делото.

В случай че сте привикани да дадете обяснение в качеството си на обвиняем или за извършването на каквито и да е други процесуално следствени действия, като например разпознаване, извършване на експертизи и други, никога да не се явявате без защитник, защото може да бъде фатална грешка.

Ако се явите, при разследващия, като обвиняем имате право да откажете да давате обяснения. Понякога е по-добре да дадете обяснения, но задължително със защитник и задължително следва да прочетете внимателно какво е записал разследващия орган. Често се случва да се добавя текст, който не сте казали.

Никога не давайте обяснения преди да сте обсъдили линията на защита с Вашия адвокат.

Имате право да обжалвате всички актове, нарушаващи Вашите права както в качеството на свидетел, така и в качеството на обвиняем.

Адвокатският хонорат се заплаща предварително, като неговия размер зависи от сложността на казуса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Тел: 0899912539