Развод по взаимно съгласие

Само при развод по взаимно съгласие може да:

  • Изберете споделено родителство;
  • Да съгласувате подходящ размер на издръжката за децата Ви, съобразена с действителните им нужди;
  • Да изберете режим на лични отношения с другия родител, който е съобразен изцяло с Вашите нужди и тези на децата Ви.

Само със споразумение при развод, можете да уредите изцяло имуществените си отношения. При развода по исков ред, подялбата на имотите се случва с дело за делба, което може да продължи над 10г.

Защо разводът по взаимно съгласие е най-добрата възможност и защо Ви е необходим добър бракоразводен адвокат за този тип развод:

  • Процедурата е идеална, защото при нея не се изслушват свидетели. При тази процедура не се изследват мотивите за прекратяване на брака, нито те се излагат пред съда. Никой няма да узнае тайните на Вашия брак, нито ще се връщате към болезнени за Вас събития;
  • Единственото, което е необходимо е обща воля на съпрузите да прекратят брака си и задължителното им лично явяване в съдебно заседание, в което да потвърдят категорично съгласието си да се разведат.

В случай, че сте на път да се разведете със споразумение но не може да постигнете съгласие по някои въпроси свързани с него, предлагаме възможност за общи срещи между Вас и съпруга или съпругата Ви, които се водят от опитен бракоразводен адвокат. При тези срещи работим за постигането на съгласие по задължителните въпроси свързани със споразумението – местоживеенето на децата, упражняването на родителски права, издръжката, режим на лични отношения, семейно жилище и неговото ползване и др.

След постигане на съгласие по всички задължителни въпроси, производството се стартира с обща молба до съда от двамата съпрузи, към която е прикрепено споразумение за развод и набор от документи, които ще Ви бъдат предоставени от бракоразводния адвокат.

Адвокатска кантора „Цветков & с-ие“ предлага изготвяне на всички необходими документи за развод по взаимно съгласие. Кантората предлага изваждане на загубени документи за граждански брак. Предлагаме процесуално представителство на българи и чужденци в съдебното производство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may also like these

Тел: 0899912539