Възобновяване на наказателно дело

чл. 419-426 от Наказателно процесуалния кодекс

Възможно е след като присъдата влезе в сила да се установи, че тя не е справедлива, поради едни или други обстоятелства изчерпателно посочени в Наказателно процесуалния кодекс. В такива случаи е предвидена възможност за възобновяване на накаказателното производство поради откриването на обстоятелства след влизане на присъдата в сила, които обаче поставят под сериозно съмнение нейната справедливост.

При възобновяване на наказателното производство всички субекти и участници в наказателния процес по конкретното дело възстановяват процесуалния си статут.

Основанията за възобновяване на наказателни дела поради новооткрити обстоятелства са уредени в чл.422 от Наказателно процесуалния кодекс:

1.Когато някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението или определението се окажат неистински.

2.когато съдия, съдебен заседател, прокурор или разследващ орган е извършил престъпление във връзка с участието си в нак.производство (доказва се чрез разследване).

3.Чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда при постановяване на присъдата, но са от съществено значение за делото.

4.С решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, което е от съществено значение за делото.

Предложението за възобновяване на наказателното дело, завършило с оправдателна присъда или с определение за прекратяване, както и предложение, с което се иска да се увеличи наказанието може да се направи не по-късно от една година от влизане на присъдата в сила или от откриване на новите обстоятелства. Това означава, че Наказателно процесуалния кодекс предвижда срок, в който е възможно възобновяване на наказателното производство във вреда на подсъдимия. В Наказателно процесуалния кодекс са посочени случаите, при които предложението за възобновяване се извършва от окръжен прокурор, военен прокурор или главния прокурор.

В едногодишен срок от узнаването при влязла в сила присъда, задочно осъденият може да направи искане за възобновяване на наказателното дело, само ако не е знаел за наказателното преследване срещу него. Искането му не спира изпълнението на присъдата, освен ако съдът не е постановил друго.

Възобновяване на наказателно дело пред съда

Когато в процеса на разглеждане на делото, съдът прецени, че предложението или искането за възобновяване на делото е основателно има право:

1.Да отмени присъдата, решението или определението и да върне делото за ново разглеждане, като посочи стадия, от който трябва да започне.

2.Да отмени присъдата, решението или определението и да спре или прекрати наказателното производство. Разглеждането на делата по новооткрити обстоятелства се извършва по правилата на касац.производство.

Автор: Адвокат Иван Митев Цветков

Свържете се с нас..

Ние ще ви отговорим при първа възможност. Моля опишете детайлно вашият казус, като оставите телефон за контакт. 

Изпратете ни съобщение:

  4 thoughts on “Възобновяване на наказателно дело

  1. Осъдиха ме неправилно.може ли да възобновим делото с вас и да ме оправдаят за случилото се?

   1. Здравейте,
    в определени срокове съдебното дело може да бъде възобновено, но имайте в предвид, че следва да имате нови доказателства или нови факти и обстоятелства, по казуса. Възобновяването е сложно производство, но към момента кантората е възобновила петнадесет наказателни дела, като в част от тях присъдата е оправдателна.

    Поздрави,
    адв. Иван Цветков

    1. По осъдени по чл. 252 от НК, след като предстои да излезе решение по ТД номер 1 от 2020 г. на ОСНК на ВКС може ли да има възобновяване? Мой роднина се интересува.

     1. Здравейте,
      ако са налице основанията за възобновяване на делото, то същото може да бъде възобновено. Следва да разгледаме делото и да преценим дали има основание.

      Поздрави,
      адв. Димитрова

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  You may also like these

  Тел: 0899912539